DOWNLOAD HET DOCUMENT VIA DEZE LINK

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Trio del Borgo – Wijn & Zo

Doorbosch Hofstede 73

6916 MD Eerbeek

sales@wijnenzo.com

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

herroept/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Print deze pagina